UWAGA !

Od 27 marca do 9 kwietnia żłobek zamknięty – opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny, służb porządkowych oraz wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://www.zlobki.gda.pl/pliki/rozporzadzenie-mrips-ws-zawieszenia-opieki-w-zlobkach-1616794722.pdf