Rekrutacja

Od stycznia działa w Gniewie żłobek „Jaś i Marysia”. Obecnie w placówce przebywa komplet dzieci. Część z nich od września pójdzie do przedszkola i zwolnią się miejsca. W związku z powyższym ogłoszony został nabór maluchów na rok szkolny 2019/20. Rekrutacja potrwa od 9 do 31 maja (godz. 14.00).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (poprzez zgłoszenie dziecka do żłobka), w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych, mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie (Referat Społeczny, Biuro Projektu – parter budynku), w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 58 530 79 57, jak również pobrać stosowne dokumenty ze strony internetowej www.gniew.pl lub bezpośrednio w żłobku.

Projekt „Żłobek Jaś i Marysia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020,Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.